Privatlivspolitik 

Samarbejdspartnere og mulige kunderLena Salin GDPR-rådgivning passer på dine personoplysninger og følger reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

I denne privatlivspolitik finder du information om, hvordan vi håndterer personoplysninger om samarbejdspartnere og mulige kunder. Du kan også læse om de rettigheder, som du har i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.


Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Lena Salin GDPR-rådgivning, Værebrovej 64, 6-3, 2880 Bagsværd. CVR-nr. 43959670. Tlf. 60 60 52 20. Mail: info@lenasalin.dk.

Behandlingens formål

Lena Salin GDPR-rådgivning behandler dine oplysninger som led i etablering og udvikling af et samarbejde eller kundeforhold. Vi behandler oplysningerne med henblik på at opbygge og vedligeholde en god relation til dig og din organisation. Vi bruger desuden oplysningerne til vores eventuelle markedsføring og til at målrette vores informationer om fx arrangementer og kurser.


Hvis du og din organisation er kunde hos Lena Salin GDPR-rådgivning, kan der også ske behandling af oplysninger i forbindelse med rådgivning, undervisning og fakturering. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik for rådgivning, undervisning og fakturering.


Retsgrundlaget for behandlingen

Oplysningerne behandles i det omfang det er nødvendigt for, at Lena Salin GDPR-rådgivning kan forfølge en legitim interesse i at etablere og pleje samarbejds- og kundeforhold, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.


Kategorier af personoplysninger

Stamoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, stilling, myndighed eller virksomhed du er ansat i, oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder.

Oplysninger vedrørende vores relation: Om du har deltaget i arrangementer hos Lena Salin GDPR-rådgivning og i givet fald hvilke, dit eventuelle samtykke til at modtage nyheder og tilbud, eventuelle yderligere oplysninger, som du giver i forbindelse med vores dialog.


Kilder til oplysningerne

Vi får oplysningerne fra dig selv, når vi taler eller skriver med dig, samt når du tilmelder dig et arrangement eller skriver dig op til at modtage nyhedsmails og tilbud. Herudover kan vi modtage oplysninger fra din arbejdsgiver eller evt. din kollega, hvis vedkommende tilmelder dig til et arrangement

Vi kan desuden indsamle oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, fx hjemmesider, medier, LinkedIn eller CVR, og kan desuden evt. få oplysninger fra deltagerlister og programmer ifm. deltagelse på konferencer og kurser.

Videregivelse mv.

Vi videregiver ikke de oplysninger, som vi behandler som led i etablering eller pleje af et samarbejde eller kundeforhold.


Oplysningerne kan overføres til databehandlere. Hvis dette sker, har vi indgået databehandleraftale og monitorerer løbende databehandleren.


Hvis brug af en databehandler kan medføre overførsel til modtagere i tredjelande, vil vi sikre os, at aftalen med tilhørende sikkerhedsgarantier og overførselsgrundlag beskytter oplysningerne.


Opbevaringsperiode

De personoplysninger, som vi behandler som led i etablering eller udvikling af et samarbejde eller kundeforhold, opbevares så længe udvikling eller etablering af samarbejde eller kundeforhold til dig eller din organisation er relevant.


Dokumentation for samtykke til at modtage nyheder og tilbud opbevares indtil du tilbagekalder samtykket og derefter i er periode på to år for at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder overfor Lena Salin GDPR-rådgivning, skal du kontakte os. Se kontaktmulighederne under ”Dataansvarlig”.

Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor.


Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at anmode om at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.


Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at personoplysningerne ikke må behandles på anden vis end blot at blive opbevaret.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.


Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

Mulighed for at klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Senest opdateret: 1. juni 2023. 

Kontakt Lena Salin GDPR-rådgivning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes