Privatlivspolitik 

Rådgivning, undervisning og faktureringLena Salin GDPR-rådgivning passer på dine personoplysninger og følger reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

I denne privatlivspolitik finder du information om, hvordan vi håndterer personoplysninger i forbindelse med rådgivning, undervisning og fakturering. Du kan også læse om de rettigheder, som du har i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.


Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Lena Salin GDPR-rådgivning, Værebrovej 64, 6-3, 2880 Bagsværd. CVR-nr. 43959670. Tlf. 60 60 52 20. Mail: info@lenasalin.dk.

Behandlingens formål

Når du og din organisation er kunde hos Lena Salin GDPR-rådgivning, kan der ske behandling af oplysninger i forbindelse med rådgivning, undervisning og fakturering. Lena Salin GDPR-rådgivning kan således behandle dine oplysninger om som led i udførelsen af rådgivningsopgaver, afvikling af kurser, workshops og andre arrangementer, samt fakturering af ydelserne.


Vi behandler desuden løbede oplysninger med henblik på at udvikle vores samarbejde og kundeforhold. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik om håndtering af personoplysninger om samarbejdspartnere og mulige kunder.


Retsgrundlaget for behandlingen

Oplysningerne behandles i det omfang det er nødvendigt for Lena Salin GDPR-rådgivnings opfyldelse af kontrakten med vores samarbejdspartner, jf. art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Herudover kan der ske behandling, som er nødvendig for, at Lena Salin GDPR-rådgivning kan forfølge en legitim interesse i at vedligeholde og pleje samarbejds- og kundeforholdet, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.


Kategorier af personoplysninger

Stamoplysninger: Virksomhed, navn, kontaktoplysninger, stilling samt evt. yderligere oplysninger, som du giver i forbindelse med vores dialog. Din virksomheds kundenummer og eventuelt login til databeskyttelse.dk.


Oplysninger om rådgivningsopgaver: Korrespondance om tilbud og accept af opgaver og ydelser. Oplysninger om opgaven eller ydelsen. Oplysninger om tidsforbrug og pris.


Oplysninger om deltagelse i kurser og arrangementer: Oplysninger om tilmelding, deltagelse og evt. særlige behov i den forbindelse. Kursusbeviser, kursusønsker og tilbagemeldinger på afholdte kurser mv.


Oplysninger vedr. fakturering og betalinger: Beløb til fakturering. Betalingsfrist. Oplysninger om betalinger, betalingsform, kontonummer ol. Mails vedr. fakturering.


Kilder til oplysningerne

Vi får oplysningerne fra dig selv, når vi taler eller skriver med dig, samt når du tilmelder dig et arrangement eller skriver dig op til at modtage nyhedsmails og tilbud.

Vi kan desuden indsamle oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, fx hjemmesider og CVR.


Videregivelse mv.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke de oplysninger, som vi behandler i forbindelse med rådgivning, undervisning og fakturering.


I forbindelse med din deltagelse i kurser og workshops vil de øvrige deltagere blive bekendt med dit navn og de øvrige oplysninger, som du selv giver under arrangementet.


Oplysninger kan desuden overføres til databehandlere.


Overførsel af persondata til lande uden for EU

Vi anvender Microsoft-løsninger bl.a. i forbindelse med webinarer, hvilket kan medføre overførsel af kontaktoplysninger på deltagerne til Microsoft. Microsoft er certificeret efter EU-U.S. Data Privacy Framework, som er godkendt af EU-kommissionen som overførselsgrundlag i forhold til GDPR.


Opbevaringsperiode

De personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med rådgivning, undervisning og fakturering, opbevares så længe det er nødvendigt for at yde rådgivningen eller afvikle undervisningen samt foretage fakturering.

Overordnede oplysninger om gennemførte aktiviteter og deltagelse i undervisning opbevares desuden med henblik på at etablere yderligere samarbejde og tilbyde relevante aktiviteter. Vi behandler således løbede oplysninger med henblik på at udvikle vores samarbejde og kundeforhold. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik om håndtering af personoplysninger om samarbejdspartnere og mulige kunder.


Fakturaoplysninger opbevarer vi i regnskabsåret plus fem år som fastsat ved bogføringsloven.


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder overfor Lena Salin GDPR-rådgivning, skal du kontakte os. Se kontaktmulighederne under ”Dataansvarlig”.


Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor.


Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at anmode om at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.


Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at personoplysningerne ikke må behandles på anden vis end blot at blive opbevaret.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.


Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

Mulighed for at klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Senest opdateret: 30. november 2023.

Kontakt Lena Salin GDPR-rådgivning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes