Kursus: GDPR i den offentlige forvaltning

Varighed

En dag. 9:00 - 17:00.
 

Næste afholdelse:

7. december 2023. Glostrup.

Pris

5.500 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Tilmeld dig ved at sende en mail til info@lenasalin.dk senest en måned før kursets afholdelse. Forespørg også gerne om muligheden for at deltage, hvis der er under en måned til.


Indhold

Kurset er både for den nyansatte medarbejder, der skal introduceres til GDPR, og for den erfarne medarbejder, der vil opdateres på nyeste praksis.  

Den teoretiske ramme i GDPR og den danske databeskyttelseslov bliver dagen igennem illustreret med konkrete eksempler fra Datatilsynets praksis og kursisternes hverdag, så alle kan være med. Deltagerne får også mulighed for at prøve kræfter med små praktiske cases, der illustrerer konkrete problemstillinger.
 

Jeg tilpasser indholdet efter deltagernes behov, så man kan sagtens deltage, selv om man ikke sidder i den offentlige forvaltning.Du får via din deltagelse mulighed for at blive rustet til en afbalanceret tilgang til håndteringen af GDPR, så du kan styre uden om unødige benspænd. Samtidig bliver du bekendt med forskellen på krav, der udspringer af en risikovurdering, og krav, som altid skal være opfyldt. Vi kommer også ind på, hvordan du kan håndtere de situationer, hvor det giver anledning til tvivl, hvad I må og ikke må. 

Emner

  • Introduktion til GDPR og den danske databeskyttelseslovgivning
  • Definitioner og roller
  • Grundprincipper, ansvarlighed og dokumentation
  • Lovlig behandling og databeskyttelse gennem design
  • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
  • Rettigheder for borgere og andre registrerede
  • Brud på persondatasikkerheden
  • Risikovurderinger, behandlingssikkerhed og DPIA.

Materiale

Du får adgang til skabeloner og andet relevant materiale på Lena Salins informationsportal www.databeskyttelse.dk. Efter deltagelse modtager du et kursusbevis som dokumentation for din deltagelse i kurset.

Målgruppe

Kurset er særligt rettet mod medarbejdere i den offentlige sektor, der behandler personoplysninger. Du kan deltage uanset din stilling og faglige baggrund. Det er ikke et krav, at du er jurist. Kurset er også relevant for dedikerede GDPR-medarbejdere i den offentlige sektor, hvad enten du er ny på området eller har brug for at få opdateret din viden.

Jeg tilpasser indholdet efter deltagernes behov, så man kan sagtens deltage, selv om man ikke sidder i den offentlige forvaltning.

Sted

Kurset afholdes på Glostrup Park Hotel, som er lettilgængeligt både i bil og med offentlig transport.
Adressen er Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.


Underviser

Lena Andersen Salin har undervist i databeskyttelse og

lovgivningen om dette hos forskellige udbydere i mere end 20 år.
Hun kombinerer altid det teoretiske med masser af praksis.


Læs mere om Lena


Lena Salin underviser på kursus i GDPR og databeskyttelse

Kontakt Lena Salin GDPR-rådgivning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes