GDPR kurser og workshops 

Oplysning og uddannelse er vigtige forudsætninger for en fornuftig og hensigtsmæssig håndtering af databeskyttelsesreglerne.


Datatilsynets praksis viser os også, at et enkelt kursus i 2018, hvor GDPR kom i kraft, ikke kan stå alene. Se Datatilsynets afgørelse med alvorlig kritik.

For at leve op til GDPR bør organisationen løbende sikre, at både medarbejdere og ledere får tilstrækkelig uddannelse i databeskyttelseslovgivningen. 

Lena Salin GDPR-rådgivning tilbyder undervisning i GDPR for alle medarbejdere, der sidder med persondata i deres daglige arbejde.  


Mange organisationer har særlige GDPR-medarbejdere, som spiller en central rolle i forhold til håndtering af databeskyttelsesreglerne. Det er ekstra vigtigt, at disse medarbejdere er godt uddannede i databeskyttelse og løbende bliver opdateret med den nyeste viden gennem relevante kurser mv.


Lena Salin GDPR-rådgivning tilbyder også workshops og gå-hjem-møder for dig, der er DPO eller GDPR-specialist. Arrangementerne giver dig mulighed for at holde din viden opdateret og komme i dybden med de enkelte emner og samtidig sparre med kollegaer fra andre organisationer.


Du får adgang til skabeloner og andet relevant materiale på Lena Salins informationsportal www.databeskyttelse.dk.

Efter deltagelse i et kursus eller en workshop modtager du et deltagerbevis som dokumentation for din deltagelse.

Workshops om GDPR. 2½ time fra 9:30 - 12:00


26. oktober 2023: Besvarelse af de registreredes anmodninger om indsigt og øvrige rettigheder.


30. november 2023: 
Brug af databehandlere og fælles dataansvar.


Læs mere

GDPR i den offentlige forvaltning. Heldagskursus


7. december 2023 i Glostrup.

På dette kursus kommer vi igennem de dele af GDPR, som du bør kende til. Den teoretiske ramme illustreres  med konkrete eksempler fra Datatilsynets praksis og kursisternes hverdag.

Kurset er primært rettet mod medarbejdere i den offentlige sektor. Jeg tilpasser indholdet efter deltagernes behov, så man kan sagtens deltage, selv om man ikke sidder i den offentlige forvaltning. Du kan deltage uanset din stilling og faglige baggrund. Det er ikke et krav, at du er jurist.

Læs mere

Kontakt Lena Salin GDPR-rådgivning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes